TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG

Địa chỉ: 34 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: phumyhung.myeyelevel@gmail.com

ĐT: (028) 54106785 / 0938 624 088

Các chương trình: Tiếng Anh, Phát âm chuẩn Eye Level, Happy Talk, Toán tư duy, Chơi với Toán tư duy

Ngày mở cửa: Thứ Ba đến Chủ Nhật

Giờ mở cửa: 
Thứ 3 đến Thứ 7:  1:00 PM – 8:00 PM
Chủ Nhật 8:00 AM – 12:00 PM

TRUNG TÂM PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 140 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: phunhuan.myeyelevel@gmail.com

ĐT: (028) 35170301 / 0938 204 288

Các chương trình: Tiếng Anh, Phát âm chuẩn Eye Level, Happy Talk, Toán tư duy, Chơi với Toán tư duy

Ngày mở cửa: Thứ Ba đến Chủ Nhật

Giờ mở cửa: 
Thứ 3 đến Thứ 7:  1:00 PM – 8:00 PM
Chủ Nhật 8:00 AM – 12:00 PM